Voor jouw
dagelijks gebruik

Hse items

 

Caustic soda

Caustic Soda oftewel natriumhydroxide is een uiterst agressieve en bijtende stof die vocht uit de omgeving aantrekt. Opgelost in water kennen we het als natronloog. We gebruiken Caustic Soda om zuur aardgascondensaat te ontzwavelen en om apparatuur schoon te maken en te ontvetten. Inademing van dampen of nevels kan tot zware irritatie van de luchtwegen leiden. Wie in contact komt met Caustic Soda kan serieuze brandwonden oplopen.

 

Questionnaire

Test je kennis over deze training. Je moet 100% score behalen. Wanneer je de toets goed hebt afgerond, print je een certificaat uit, of als je ingelogd bent in LARS wordt het resultaat automatisch geregistreerd.

Start Questionnaire